Devrimci Parti’den yeni asgari ücretle ilgili açıklama: “Ücretli çalışanların sefalete mahkumiyet fermanıdır.”

Devrimci Parti’nin bugün belirlenen yeni asgari ücretle ilgili açıklaması şu şekildedir:

“Budanmış, manipüle edilmiş 5 aylık enflasyon bile %36 olarak açıklanmışken asgari ücrete devlet, burjuvazi ve yandaş sendikalar eliyle yapılan %30 zam, ücretli çalışanların sefalete mahkumiyet fermanıdır. Açıklanan 5,500 lira ücret, açlık sınırının bile çok altındayken çalışan nüfusun çok büyük bölümünün asgari ücretle çalışması, asgari ücretin bir genel ücret haline gelmesi ve ücret artışlarının sürekli enflasyonunun çok altında bırakılması, enflasyonu bir araç olarak kullanan burjuvazinin emekçilerin ürettiği zenginliğe nasıl el koyduğunu, milyonları nasıl sömürdüğünü de ayyuka çıkmaktadır. Bu cendereden çıkışın tek yolu yandaş sendikaların boyunduruğundan kurtulmakta ve örgütlü politik mücadele yürütmektedir. İnsan onuruna yakışır bir hayat için tek yol emekçilerin birleşik mücadelesidir.

Yoksulluk kader değil. Çözüm elimizde ve birleşik mücadelemizdedir.”