Zeytinliklerin kıyımına, doğanın yağmasına izin vermeyeceğiz!

1 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle zeytinlik alanların maden projelerine açılması mümkün hâle geldi.

20 yıllık iktidarında AKP; ülkenin her bir yanını sermayenin rantına açarak doğayı talan etmiş, yer altı ve yer üstü kaynaklarını kapitalistlerin hizmetine sunmayı görev edinmiştir. Kapitalizmin yaşıyor olduğu krizle de birlikte, kendi iktidarının ve sermayesinin süreklilik sorununu aşmak için yaptığı hamlelere bu kez de koruma altındaki zeytinlikleri şirketlerin talanına açmayı eklemiştir. Çünkü kapitalizmde, “ebedî ortak mülkiyet olarak, birbirlerini izleyen insan kuşakları zincirinin vazgeçilemez varlık ve yeniden üretim koşulu olarak toprağın bilinçli ve akılcı işlenmesinin yerini toprak güçlerinin sömürülmesi ve israf edilmesi alır” (Marx).

Kendi sermayedarları servetlerine servet katabilsinler diye zeytinliklerden rant alanı oluşturan AKP-MHP iktidarı bir taraftan doğayı talan ederken, diğer taraftan yeni Soma katliamlarının, Ermenek katliamlarının zeminini hazırlamaktadır. AKP-MHP’nin ekolojik yıkımla birlikte kâr, rant ve sömürüye dayalı iktidarının işçi ve emekçilere sefalet ve ızdıraptan başka verebileceği bir şey yoktur.

Kapitalist üretimin yol açtığı ekolojik krizden tek çıkış, ölmekte olan dünyanın ve insanlığın tek kurtuluşu kapitalizmin panzehiri olan sosyalizmdir. Sürdürülebilir bir yok oluş değil, ekolojik bir devrim için “Umut Sosyalizmde, Halk İktidara!”