Devrimci Parti: Şimdi Birlikte Kazanma Zamanı. Newroz Piroz Be

Kawa’nın zalim Dehak’ı yendiği gün olarak benimsenen Newroz, egemenlerin ezilenlere dayattığı açlık, yoksulluk, imha ve savaşa karşı baharın ve direnişin sembolüdür. Kürt halkı, 2022 Newroz’unu AKP-MHP faşizminin öncülüğünde yürütülen “diz çöktürme” planı ile sömürgeciliğin, işgalin, tecridin, baskının ve savaşın en ağır biçimlerini yaşayarak karşılıyor. Ezilen halkların sömürgeciliğe karşı mücadelesinin simgesi olarak Newroz’un ateşi bu sene de AKP-MHP iktidarının tüm faşist saldırılarına ve baskılarına karşı direnişlerle harlanıyor.

Bugün hala NATO destekli saldırılarla Kürt özgürlük mücadelesine tasfiye operasyonları devam ediyor. Başta Kürt halkı olmak üzere katliam, işkence, işgal ve savaşlar sürdürülüyor. Bir yandan da başta HDP olmak üzere her türden demokratik mücadele alanları tutuklama terörü ile etkisiz kılınmaya çalışılıyor. Direnen Kürt halkıyla birleşik mücadele yürüten devrimcilerin tutuklanarak, hapishanelerde sindirilmeye çalışıldığı, devrimcilere, yoksullara, ezilenlere ve halklara yönelik saldırıların daha da yoğunlaştığı bu dönemde AKP-MHP iktidarı direnen Kürt halkını, ezilenlerin isyanını ve dayanışmayı mahkum etmeye çalışıyor.

AKP-MHP faşizmi Kürt halkına sömürgeyi dayatırken Türkiye işçi ve emekçilerini de vahşi sömürü altında köleleşmeye zorluyor. Türkiye işçi ve emekçileri bugün sefaletin ve diktatörlüğün en azgın biçimlerinden birini yaşıyor. Türkiye emekçileri Erdoğan’ın “bir mermi kaç para” diye meydanlardaki işgal konuşmalarına verdiği alkışın diyetini ödüyor. “Başka bir halkı ezen hiçbir bir ulus özgür olamaz” gerçekliğini olduğu gibi yaşıyoruz. Türkiye egemenlerinin Kürt halkını ezmesi devam ettikçe Türk halkı da, Türkiye emekçileri de köleleşmeye devam edecek. Bu gerçekliği tecrübe eden Türkiye’nin yoksul halkları bugün AKP-MHP faşizmine karşı sokaklara çıkıyor. İşçiler, kadınlar, öğrenciler her gün küçük-büyük onlarca yerde sömürüden kurtuluşun ateşini yakıyor.

İktidarın engellemeye çalıştığı ortak direniş, halkların birleşik mücadelesi her türlü baskıya karşın yükseliyor. Kentlerde yoksulluğa karşı isyanla, fabrikalarda grevlerle kendini gösterirken, Kürt halkı örgütlü mücadelesinden geri adım atmayarak, saldırılara başkaldırarak tarih yazıyor.

Bu saldırılar içerisinde Kürt halkının onurlu mücadelesi, teslim olmayan iradesi, diz çökmeyen önderliği Newroz’un baharı müjdelemesi gibi zaferi müjdeliyor. Ateşin ve güneşin çocukları, Mezopotamya’nın ve Anadolu’nun kadim halkı, tarihi direnişi ile Ortadoğu’nun ve dünyanın tüm ezilen halklarına ilham veriyor, halkların özgürlük mücadelesinde güçlü bir dost olarak yer alıyor.


Bu direniş büyüyecek, AKP-MHP faşizminin sonunu getirecek! İktidarın hiçbir saldırısı devrimcileri, direnenleri, kadınları ve ezilen halkların direnişini susturamayacak. Rojava’da, Kuzey Kürdistan’da ve Türkiye’de birleşik mücadele ruhu kazanacak. İşçi sınıfının mücadelesi ile ezilen halkların mücadelesi birleştikçe kurtuluşumuz mümkün olacak.


Türkiye kentlerinde yakılan bu direniş ateşlerini, yaktığınız Newroz ateşine getirdik. Kürt’lerin özgürlük için yaktığı ateş ile Türkiye emekçilerinin kendi kurtuluşu için yaktığı ateş bugün Newroz meydanlarında birleşik mücadelemizin ateşi olmuştur.


Yeni bir dönem başlıyor. İktidar tüm çürümüşlüğü ile ayakta durmaya çalışırken mücadelemize daha da saldıracak. Saldırsınlar. Sömürü ve sömürgeciliğe karşı kavgada buradayız, meydandanlardan sesleniyoruz iktidara. Hodri meydan! Sarayın korkulu rüyası, işçi sınıfı ve ezilen halkların bahar ateşini yaktık.


Şimdi birlikte kazanma zamanı


Ya zafer ya zafer! An serkeftin an serkeftin!


Newroz Pîroz Be!


Devrimci Parti MYK