Devrimci Parti: Kızıldere’nin açtığı yolda birleşik mücadelemizle kazanacağız

Asıl siz teslim olun!

Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik!

Devrime sarsılmaz inancın, yenilmez devrimci iradenin sesi yankılandı 50 yıl önce Kızıldere’de. Kızıldere mücadelenin, yenilginin ve zaferin iç içe geçtiği devrimin o anlarından biridir. Devrimcilerin açtığı yolun iktidarlarca kapatılamayacağının, savaşın ancak bizce bitirileceğinin ilanlarından biri ve en mühimlerindendir. Kendisi için, küçük dünyası için yola çıkanların yenildiği, sisteme karşı denizlerin okyanusla kavuştuğu andır. Tutsaklığın içinden kurtuluşu müjdeleyen, devletin kurduğu darağacına yoldaşlarını bırakmayan siperdaşlıktır.

71 Devrimci Kopuşu ile çığır açanların, sınırları aşanların, tek hesabı devrim olanların, halkların kurtuluşu uğruna can kalkan ettiği; birbirleri için yollar aradıkları kavga miladıdır Kızıldere.

Sekterizme karşı birleşik mücadeleyi, statükoculuğa karşı devrimci eylemi öncülleyen Mahir Çayan ve 9 yoldaşının devrimin çıkarları ile yan yana gelerek ortaya koydukları eylem Niksar’ın Kızıldere köyünde kerpiç bir evde sonlanmamıştır. O evden Türkiye ve Kürdistan’a, Ortadoğu’ya, Dünya’ya yayılmıştır. Sömürü düzeninin korkusu gerçek olmuş, binlerce devrimci Mahir olup karşısına çıkmıştır. Sömürgeciliğin can damarını kesen de halkların eşit ve özgür kurtuluşunu muştulayan da bu çizgi olmuştur.

THKP-C öncü kadroları, gelen günlerin getireceklerini beklemek yerine devrim teorisi ile devrimi örgütlemeyi önüne koymuş ve bu yolda THKO öncü kadroları ile tarihe değil an’a mücadelenin yolunu nakşetmiştir. On’lar için önemli olan bilince çıkarılan devrimci durumun eylemle harmanlanması olmuştur.

Devamcısı devrimciler hücre hücre örgütlenmiş, Türkiye’nin her sokağından Rojava siperlerine “savaş sürüyor” şiarıyla yenilmez ve teslim alınamaz devrimci iradeyi kuşanmıştır.

Kızıldere direnişinin yarım asırda devrimcilere açtığı yol, kavgada rehberliği ile emperyalist kapitalizmin devrimcilere saldırısının kavganın sürekliliği karşısında yenilmeye mahkûm olduğunu an be an ortaya koyan eylemin mimarları kavgamızda yaşıyorlar.

Kızıldere son değil, savaş sürüyor!

Kızıldere’nin açtığı yolda birleşik mücadelemizle kazanacağız!

Devrimci Parti Merkez Yürütme Kurulu

30 Mart 2022