Devrimci Parti : 1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanındayız! Taksim 1 Mayıs alanıdır!

1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanındayız! Taksim 1 Mayıs alanıdır!

HAYIR , Bitmedi daha Sürüyor o kavga ve sürecek Yeryüzü Aşkın Yüzü oluncaya dek!

1 Mayıs işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günüdür.
Ülkemiz ve dünya proletaryasının tarihinde, kapitalizme karşı sosyalizm bayrağının yükseltildiği gündür. 1886 yılından bu güne 1 Mayıs eylemleri işçi sınıfının ve onun öncüsü olan devrimcilerin güncel devrimci taleplerini dile getirdiği yerdir.

Ülkemiz işçi sınıfının mücadele tarihi açısından 1 Mayıs tartışmalarının adresi tartışmasız Taksim Meydanıdır. Bu yıl 1977 1 Mayıs katliamının 40. Yılıdır. 30. Yılında yükseltilen Taksim’i kazanma talebi bu gün güncelliğini korumaktadır. Bu hedef gerçekleşmeyecek bir hedef değildir. Türkiye işçi sınıfı uzun mücadeleler sonucunda Taksim Meydanını kazanmıştır. Taksim Meydanında geçtiğimiz 1 yıl içinde birçok kesim miting yapmıştır. Taksim meydanının işçi sınıfına ve devrimcilere kapatılması kabul edilemez. Devrimci Parti olarak bütün işçi ve emekçileri 1 Mayıs’ta 1 Mayıs alanına Taksim Meydanına çağırıyoruz. Taksim’i daha önce kazandık yine kazanabiliriz.

Ülkemiz işçi sınıfının bu gün en temel düşmanı kapitalist sömürü düzenidir. Kapitalist sömürü düzeninin yürütücüsü olan faşizm ülkemizde ve bölgemizde işçi sınıfı ve ezilen halklara acımasızca saldırmaktadır. 16 Nisan Anayasa referandumuyla birlikte faşizme karşı bir tavır alış olan Hayır seçeneği kazanmıştır. AKP iktidarı devletin eşitsiz olanaklarını kullanarak girdiği referandum oylamasında kaybetmiştir. YSK eliyle seçim sonuçlarını maniple eden AKP az bir farkla seçimleri kazandığını ilan etti.

Bu gün referandum protestoları kent kent sokak sokak devam etmektedir. Böylesi bir tarihsel dönemde AKP iktidarına meşruiyet kazandıracak ve kitle hareketini zayıflatacak bir pratik olacak Bakırköy seçeneğini kabul etmek yanlıştır. 1977 sonrasında 2007’de hangi gerekçelerle Taksim Meydanı talep edildiyse yine aynı gerekçelerle 2017’de yine Taksim meydanında olacağız.

Bu gün faşizm işçi sınıfını acımasızca sömürüyor. Kıdem tazminatı ve işçi sınıfının tarihsel kazanımları acımasızca yağmalanıyor. Kürt halkına dönük saldırılar artarak devam ediyor. Rojava’nın ve Şengal’in TSK tarafından bombalanması kabul edilemez. Yapılan açık bir şekilde IŞİD’i rahatlatma hamlesi ve faşist yayılma hayalleridir. Kadın cinayetleri ve kadınlara dönük erkek egemen baskılar artarak devam ediyor. AKP iktidarı kadın bedeni üzerindeki tahakkümleri artırıyor.
Bütün bu gerekçelerlerle 1 Mayıs’ta alanlarda İstanbul’da 1 Mayıs’ta Taksim Meydanında olacağız.

Yaşasın 1 Mayıs Biji Yek Gulan
Birleşik Devrimci Parti

Yorum Kapalı